Dutch Community Whitepapers

16.01.2019
2019: de vele gezichten van AI

Verbeter de diagnostische workflow en sorteer voor op clinical decision support en integrated diagnostics

Download

19.02.2018
IHE XDS: Het uitwisselen van medische documenten tussen zorginstellingen

Ik wil medische documenten over mijn patiënt uitwisselen. Maar hoe?

Als u van plan bent om elektronisch medische documenten en beeldmateriaal uit te wisselen met anderen buiten uw zorginstelling, dan wilt u ervoor zorgen dat er volledige interoperabiliteit bestaat tussen de zorginstellingen, ongeacht de methode die u gebruikt – zowel nu als in de toekomst.

Download

19.02.2018
Privacybescherming en uitwisseling van medische informatie

Met grote regelmaat wordt er in diverse media gesproken over het belang van het beschermen van privacygevoelige medische gegevens. Zeker sinds er per 1 januari 2016 een meldplicht voor datalekken is ingesteld.

Download

08.02.2018
2018: het jaar van het beeld-EPD

Nu ook de laatste ziekenhuizen hun patiëntendossiers hebben gedigitaliseerd, wordt 2018 het jaar van het beeld-EPD, ook wel Vendor Neutral Archive of Enterprise Image Management genoemd. Welke naam je het beestje geeft is niet zo belangrijk. Waar het om gaat is dat het systeem aansluit bij de wensen van gebruikers en gericht is op merkbare meerwaarde voor de patiënt. Daar ligt een uitdaging voor de CIO.

Download

30.01.2018
DE BUSINESS CASE VOOR EEN VNA
Beeldvormende medische technologie speelt een steeds belangrijkere rol in diagnostiek en het volgen van het ziekteverloop. Waar radiologie gebruik kan maken van het RIS/PACS hebben sommige andere specia- lismen, zoals cardiologie, te maken met een veelheid aan systemen. Een Vendor Neutral Archive (VNA) kan aan die situatie een eind maken. Wat betekent dit voor artsen en patiënten? En waar ligt de businesscase?
Download

30.01.2018
MCL KIEST VOOR VNA
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden en Harlingen, voor acute, hoog complexe én basiszorg in Friesland. Het ziekenhuis is gericht op onderzoek, onderwijs, inno­ vatie en biedt uitzonderlijke zorg voor iedere individuele patiënt. Op 1 april 2016 is MCL live gegaan met een Vendor Neutral Archive systeem, ook wel een VNA 2.0 genoemd. MCL is hiermee klaar voor de toekomst.
Download