HIMSS20 DUTCH COMMUNITY PROGRAMMA

HIMSS20 vindt plaats van 9 tot en met 13 maart 2020, met een pre-conferentie dag op zondag 8 maart.  Het programma bestaat uit 4 onderdelen, namelijk het HIMSS Dutch Community programma, het algemene HIMSS20 programma, het sociale programma en het programma van de partners. De onderdelen zijn te onderscheiden met de bijbehorende kleuren.

Sociaal Programma
Commercieel Programma
Dutch Community Programma
Algemeen HIMSS Programma

Zondag 8 maart

 

 

21:00 –23:00

Holland House receptie
We starten HIMSS20 met een welkomstborrel. Ontmoet hier de overige deelnemers van de HIMSS Nederlandse Delegatie, partners, en blijf op de hoogte van het programma.

Locatie:
Rosen Centre Grand A

 

 

 

Maandag 9 maart

 

 

07:00 – 09:00

Ontbijt
Ontbijt met de Nederlandse delegatie in het Rosen Centre – interactieve ontbijtsessie

Locatie:
Rosen Centre Grand A

09:00

Vertrek naar Kennedy Space Centre

 

10:15 – 12:15

Seminar deel 1

Dr. Sawyer & Dr. Carroll, NASA
“Het optimaliseren van de menselijke gezondheid in de ruimte is de ultieme edge-case voor gezondheid op afstand en medisch beheer. Deze sessie zal menselijke fysiologische aanpassingen aan microzwaartekracht in omgevingen in de ruimte belichten en zal innovatieve benaderingen van NASA verkennen om de bijbehorende gezondheidsrisico's te verminderen. Veel gezondheidstechnische innovaties die op aarde worden ontwikkeld, kunnen met enige aanpassing relevant zijn voor ruimtevaart. Bovendien zullen medische oplossingen die zijn afgeleid voor de menselijke verkenning van de baan om de aarde, cis-maanmissies en reizen naar de verre ruimte een grote bijdrage leveren aan de verbetering van de terrestrische gezondheidszorg. Gepresenteerd door vertegenwoordigers van het door NASA gefinancierde Translational Research Institute for Space Health (TRISH) “

Mark van Houdenhoven
Datadilemma’s
Digitale data vormen een onuitputtelijke energiebron. Data kunnen de zorg slimmer, zuiniger en persoonlijker maken. Dat weten onderzoekers, dokters en patiënten. Tegelijkertijd stuiten zij op grenzen en valkuilen. Technische verleidingen, juridische obstakels en ethische dilemma’s.
Van wie zijn al die data die de zorg verzamelt? Wie gebruikt ze waarvoor? Gaan techbedrijven er integer mee om? Wie is verantwoordelijk voor verkeerde beslissingen, gebaseerd op data? En kan iemand patiënten verplichten om hun data te doneren?
Uiteindelijk is leiderschap vereist. In dit boekje nodigen de bestuurders van Máxima MC en de Sint Maartenskliniek talrijke auteurs uit om mee te denken. Zij willen een nationale dialoog veroorzaken. Het doel: het formuleren van breed gedragen afspraken om de datadilemma’s in de zorg op te lossen.

Peter Langenbach & Remko Nienhuis
Effectiviteit van samenwerking: transparantie en partnerships
Zorginstellingen Zuid-Holland en Zeeland zetten collectief in op gegevensuitwisseling

Vooraanstaande zorginstellingen in de regio Zuid-Holland en Zeeland werken via Zorgplatform intensiever met elkaar samen en starten met het uitwisselen van gegevens. Betrokken zorgorganisaties, waaronder het Maasstad Ziekenhuis, zijn verheugd met dit initiatief. De samenwerking tussen de tien zorgorganisaties sluit aan bij de ontwikkelingslijn van de overheid, die stevig inzet op betere samenwerking en elektronische gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en patiënten. Samenwerken is de toekomst van zorg. Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis: “Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker, omdat patiënten vaak bij meerdere zorgaanbieders zorg afnemen. Met dit initiatief kunnen aangesloten zorgorganisaties patiëntgegevens makkelijk met elkaar uitwisselen via één goed beveiligd systeem, dat integratie biedt met bestaande zorgsystemen. Door bundeling van krachten beheersen we de hoge kosten voor infrastructuur en minimaliseren we risico’s op datalekken.”
Tijdens deze sessie brengen Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis en Remko Nienhuis, Manager R&D van ChipSoft, u op de hoogte over dit grootschalige project om snelle en veilige gegevensuitwisseling te realiseren.

Locatie:
Kennedy Space Centre

12:15 – 13:00

Lunchpauze
Er zal een lunchbuffet geserveerd worden

Locatie:
Kennedy Space Centre

13:00 – 14:00

Seminar deel 2

Geraline Leusink
Persoonlijke zorg
Als er zorg is, zijn er gegevens. Vooral voor mensen met een ID wordt er veel data gegenereerd, vaak dagelijks. Dit omvat medische gegevens, maar ook gegevens afkomstig van dagelijkse zorgverleners en andere bronnen. Om de overstap van zorg op populatieniveau naar gepersonaliseerde zorg te maken, hebben deze gegevens een enorm potentieel om de gezondheid van een persoon met een ID te verbeteren met behulp van geavanceerde analytische technieken, zoals machine learning. Een platform met gezondheidsgegevens van meerdere Nederlandse ID-zorginstellingen wordt ontwikkeld via ons academische samenwerkingsverband "Sterker op eigen benen" met Nederlandse zorginstellingen. Privacy en veiligheid zijn belangrijke onderwerpen bij de ontwikkeling van het platform, aangezien we omgaan met gegevens van een kwetsbare populatie. Het platform moet wetenschappelijke onderzoeksvragen beantwoorden die via een Citizen science-platform worden gesteld.

Igor Tulevski
Verschuivingen in de keten: van cure naar care naar anywhere
We worden ouder en met die ouderdom komen gebreken. Een vergrijzende samenleving zorgt voor een toename van het aantal chronisch zieken. In de zorg wordt hierop ingespeeld door mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Naast genezing (cure) verschuift de tendens steeds meer naar verzorging (care). Het krachtenveld hier omheen is volop in transitie. Hoe hebben de veranderingen in de zorgprocessen van cure naar care voor duurzaamheid gezorgd? En welke verschuivingen in de keten kunnen we in de toekomst verwachten?

Marc Heemskerk
Zorg op afstand
Marc zal uitleg geven over het leven op de Maan en op Mars – en hoe je hiervoor kunt trainen op Aarde. Hierbij staat de mens altijd centraal; de fysieke en mentale welgesteldheid van een selecte groep mensen op grote afstand van de rest van de Aarde dient uiterst nauwkeurig in de gaten te worden gehouden. Zowel onderling, als met grondstation Aarde, speelt communicatie daarin een hoofdrol.
Daarnaast zal Marc een korte toelichting geven over het belang van de ruimtevaart in ons dagelijks leven – hier, nu, en in de nabije toekomst.

Locatie:
Kennedy Space Centre

14:40 – 16:15

Bezoek Kennedy Space Centre

Locatie:
Kennedy Space Centre

16:30

Terugreis naar Rosen Centre

 

19:00 – 21:00

Holland House BBQ  
Samen met alle deelnemers van de HIMSS Nederlandse Delegatie rondt u op een leuke en interactieve manier de eerste dag af.

Locatie:
bij het
Zwembad

 

 

 

Dinsdag 10 maart

 

 

06:45 – 08:30

Ontbijt
Ontbijt met de Nederlandse delegatie in het Rosen Centre

Locatie:
Rosen Centre Grand A

08:30 – 10:00

Opening keynote HIMSS20

Locatie:
OCCC, Valencia

11:00 – 12:00

Partnersessie Furore

Wegnemen van digitale grenzen met één dataplatform

Drie academische ziekenhuizen die gezamenlijk een real time dataplatform ontwikkelen en beheren. Een platform waarin data uit zorg, bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek samenkomen. Volledig ingericht op uitwisseling binnen én buiten de ziekenhuismuren. Het resultaat? Betere stuurinformatie, automatische aanleveringen voor kwaliteitsregistraties, gegarandeerde datastromen voor AI-toepassingen, real time VBHC-dashboards en nog veel meer.

Furore is nauw betrokken bij de technische realisatie en implementatie van dit dataplatform. Tijdens deze partnersessie deelt Bas Wencker van Furore ervaringen uit dit project en legt hij uit waarom het de deur opent naar grootschalige en toekomstbestendige data-interoperabiliteit in de Nederlandse gezondheidszorg.

Locatie:
Rosen Centre Grand B

10:00 – 18:00

HIMSS Annual Conference Beurs
De beursvloer is open: Verken de beurs of sluit aan bij één van de partnersessies.

Locatie: OCCC

12:00 – 13:30

Lunch
Geniet van uw lunch met de Nederlandse delegatie.

Locatie:
Rosen Centre Grand A

13:30 – 14:30

Partnersessie Roche Diagnostics

Dokter en Data: symbiose in het voordeel van de patiënt

Roche Diagnostics Information Solutions ondersteunt artsen en zorgverleners in hun beslissingen door kennis en data om te zetten in bruikbare inzichten. Onze kernactiviteit bestaat uit het standaardiseren en structureren van data. Daarnaast focussen we ons op het herdefiniëren van de manier waarop data de klinische besluitvorming binnen een behandeling kan verrijken. DIS coördineert vele datagestuurde activiteiten binnen Roche, waaronder de ontwikkeling van het digitale product portfolio van NAVIFY® met klinische en onderzoeks “decision support” oplossingen.

Om de beste behandeling te kunnen bieden voor iedere individuele kankerpatient, nu in de toekomst, heeft Roche de NAVIFY® Tumor Board solution ontwikkelt. Het combineert medische beelden en andere relevante informatie vanuit verschillende bronnen in een overzichtelijk en toegankelijk dashboard, om voor elke patiënt optimale, gepersonaliseerde besluiten te kunnen nemen.

Tijdens deze presentatie vertellen we u graag meer over onze visie, klinische drijfveren achter deze digitale ontwikkeling, de transformatie die het Nederlandse oncologische zorglandschap momenteel ondergaat en hoe nieuwe niet-traditionele publieke en private samenwerking kunnen leiden tot betere oncologische zorg en uitkomsten voor de patiënt.

Sprekers
Okan Ekinci, MD MBA. Chief Medical Officer at Roche DIS; Adj. Professor of Medicine at University College Dublin
Irene van Duijvendijk MSc, Sr. Application Consultant NAVIFY
Bart van den Bogaard MBA, Digital Business Manager

Locatie:
Rosen Centre Grand B

14:30 – 15:30

Partnersessie Intersystems
“Het verbonden zorglandschap”, in samenwerking met KPMG

We zien momenteel veel veranderingen in de zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft als doel gesteld dat in 2020 patiënten in Nederland alle relevante medische data kunnen ophalen via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). Dit vraagt om een enorme verandering bij leveranciers van EPD’s, ECD’s, EVS en alle andere systemen die patiëntdata bevatten. Veel systemen moeten worden aangepast en daarnaast moet dezelfde data ook volgens de MedMij richtlijnen worden uitgewisseld.

Ook wij zijn hard aan het werk om ons uitwisselingsplatform hierop aan te passen. Zo maakt de Sint Maartenskliniek momenteel al gebruik van onze vernieuwde data- en integratielaag. Een andere ontwikkeling is de nieuwe service die het VZVZ toevoegde aan het Landelijk Schakelpunt (LSP). Deze verandering heeft tot gevolg dat alle Nederlandse burgers met een PGO bij VZVZ hun medicatiegegevens op een veilige manier kunnen opvragen met DigiD. Deze dienst zal later worden uitgebreid met nieuwe gegevens, bijvoorbeeld met informatie uit het huisartsensysteem.

  1. Introductie - Het Verbonden Zorglandschap: 15 minuten door Hylke Kingma van KPMG
  2. Het verbonden Zorglandschap in de praktijk: 30 minuten door Angelique van der Veer van RZCC
  3. MedMij en het PGO - ITVisors en de VzVz case voor het LSP: 30 minuten door Wietze Drost & Bonne Beenen

Locatie:
Rosen Centre Grand B

15:30 – 16:30

IHE sessie

"Waarom zijn standaarden en afspraken belangrijk voor een regionale MDO use case? En op welke wijze kunnen we dat vormgeven?"
Zorgverleners werken steeds meer samen in netwerken, over de muren van instellingen heen. Er is vaak veel aandacht voor de techniek, zoals XDS en FHIR of andere mechanismen. De techniek is echter ondergeschikt aan de afspraken die zorgverleners maken op organisatorisch gebied en het bepalen van welke informatie in welke vorm beschikbaar moet zijn. IHE richt zich ook nadrukkelijk op alle standaarden van het interoperabiliteitsmodel en het internationaliseren daarvan zodat je ook over de grenzen van ons land kunt samenwerken. We presenteren ervaringen uit de praktijk en een visie op wat er aan standaardisering nodig is om MDO's goed te faciliteren. Tevens een bijbehorende aanpak die algemeen voor use cases toepasbaar is.

 

Locatie:
Rosen Centre Grand B

16:30 – 17:30

IHE interoperabiliteits tour

Max aantal deelnemers per groep: 10. In verband met plannen van het aantal groepen svp van te voren aanmelden.
Aanmelden onder vermelding van de ‘TOUR’: tie.tjee@ihe-nl.org
Aanmelden tijdens de HIMSS : bericht naar Tie Tjee +31 653270383 of via tie.tjee@ihe-nl.org

 

Locatie:
Rosen Centre Grand B

16:30-17:30

Partnersessie VMware
Meer informatie volgt nog.

Locatie:
Rosen Centre Grand B

17:30 – 19:00

Internationale Receptie
HIMSS organiseert een receptie voor alle internationale gasten op HIMSS19. Borrel onder andere met delegaties uit China, Brazilië, de Nordic Community en de Duitse en Franse delegatie.

Locatie: OCCC, Zaal 340 AB (Sunburst)

19:00 – 22:00

Dutch Digital Health Event
Bus vertrekt vanaf Rosen Centre standplaats om 19:00h

Locatie: Topgolf

 

 

 

Woensdag 11 maart

 

 

07:15 – 09:00

Ontbijt
Ontbijt met de Nederlandse delegatie in het Rosen Centre

Locatie:
Rosen Centre Grand A

08:30 – 09:30

Partnersessie Philips – “ Een geïntegreerde aanpak om betere gezondheidsresultaten te behalen”
Wie wil innoveren, heeft data nodig, zeker in de gezondheidszorg. Hoe zorgen we ervoor dat data binnen de hele zorginstelling optimaal wordt gebruikt?

Jeroen Tas over data in de zorg
Jeroen Tas, Chief Innovation & Strategy Officer bij Philips, zal u meenemen in de visie van Philips op het maatschappelijk vraagstuk omtrent het delen van data. Hoe komen we gezamenlijk tot een geïntegreerde aanpak om betere gezondheidsresultaten te behalen? Zodra data binnen de zorginstelling beschikbaar is, hoe helpt deze data u betere gezondheidsresultaten te behalen, de patiënt- en personeelservaring te verbeteren en de kosten van zorg te verlagen?

Data als kapitaal: Inzet AI, XDS, FHIR en dashboards in het LUMC
Heleen Hoogvliet, informatie architect bij LUMC, zal toelichten hoe het LUMC samen met de andere ziekenhuizen binnen het Regionaal Oncologienetwerk West inzet op informatie-deling. Digitale beelduitwisseling is hierbij essentieel. Het LUMC is het eerste ziekenhuis in de wereld die het oncologie dashboard inzet voor Multi Disciplinair Overleg voor colorectaal carcinoom. De data hiervoor is afkomstig uit het op FHIR gebaseerde dataplatform. Leer tot slot hoe het LUMC het Philips AI-platform inzet om de zorg te verbeteren en zorgverleners te ondersteunen.

Aansluitend zal de Dutch Community als onderdeel van de D&A tour de Philips booth op de HIMSS Global Conference & Exhibition bezoeken.

Locatie:
Rosen Centre Grand B

10:00 – 11:45

GTAI (Germany Trade and Invest) sessie
Germany Trade & Invest is hosting a special session about Germany’s digital health market. Topics include the new Digital Care Act, the latest regulatory changes and the “Fast Track Program” for medical apps. Speakers include Sebastian Zilch, German Association of Healthcare IT Vendors and Julia Hagen of the German Federal Ministry of Health.

Meet the German delegation post seminar to discuss opportunities to integrate your business into the largest healthcare market in Europe.

Please pre-register, space is limited: www.gtai.com/himss

Locatie:
Rosen Centre Salon 11

10:00 – 12:30

Beurstour D&A Groep

De gezondheidszorg is de komende jaren een van de sectoren die het meest wordt beïnvloed door de ontwikkelingen op het gebied van data. Het halen van inzichten uit deze grote hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde data heeft positieve impact op de medische besluitvorming en het leveren van waardevolle zorg. Data-gebaseerde inzichten zijn tevens nodig om zorgprocessen te optimaliseren en capaciteiten optimaal te benutten.

Daarom organiseert D&A tijdens de HIMSS20 een beurstour. Tijdens deze tour laten we een aantal aansprekende voorbeelden zien van waarde met zorgdata.

  • Philips geeft een toelichting over het HealthSuite digital platform en klinische data management oplossingen onder meer voor oncologie.
  • InterSystems zoomt in op het delen van data in zorgnetwerken. Middels de regionale samenwerking tussen ziekenhuizen in New York laat InterSystems de waarde zien van het platform HealthShare.
  • SAS deelt met ons hun visie op Data & Analytics voor de zorg en hoe u als zorginstelling vanaf de basis concreet aan de slag kunt gaan.
  • Nuance laat zien hoe spraak wordt omgezet in waardevolle gestructureerde data, zodat deze kan worden benut in analyses en gestructureerde gegevensuitwisseling.

Het aantal plaatsen voor de beurstour is beperkt, u kunt zich hier alvast inschrijven: https://dnagroup.nl/aanmeldformulier-himss20-beurstour

Locatie:
Begint bij Rosen Centre Grand A

11:00 – 12:00

Partnersessie Pharmapartners

Voor een duurzaam zorglandschap is een transitie in de zorg nodig. Deze wordt in Nederland ingezet onder de noemer “juiste zorg op de juiste plaats” en is verankerd in diverse hoofdlijnakkoorden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een digitale transitie noodzakelijk. Ivido heeft daartoe een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (eerste PGO met MedMij stempel en dat voldoet aan de gebruikersregeling van VWS) en tevens een Zorg Netwerk Omgeving (ZNO) die volledig interoperabel is door te voldoen aan de MedMij standaarden, XDS en NTA standaard voor uitwisselen van gegevens en berichten. Ivido maakt daarmee online behandeling en communicatie tussen cliënt en zorgprofessionals mogelijk. Dit doen we door de PGO van de cliënt aan de ZNO van de zorgprofessional te koppelen. Cliënten werken namelijk vanuit hun eigen PGO en de zorgprofessional kan via het eigen zorginformatiesysteem in de ZNO registeren. Vanuit de ZNO worden onder meer online behandelprogramma’s gestart en kan monitoring plaatsvinden.

Benieuwd naar de showcase in Zoetermeer? En hoe dit werkt? Kom naar de workshop!

Locatie:
Rosen Centre Grand B

9:30 – 18:00

HIMSS Annual Conference Beurs
De beursvloer is open: Verken de beurs of sluit aan bij één van de partnersessies.

Locatie: OCCC

12:00 – 13:30

Lunch
Geniet van uw lunch met de Nederlandse delegatie.

Locatie:
Rosen Centre Grand A

13:30 – 14:30

IHE interoperabiliteits tour

Max aantal deelnemers per groep: 10. In verband met plannen van het aantal groepen svp van te voren aanmelden.
Aanmelden onder vermelding van de ‘TOUR’: tie.tjee@ihe-nl.org
Aanmelden tijdens de HIMSS : bericht naar Tie Tjee +31 653270383 of via tie.tjee@ihe-nl.org.

Locatie:
Rosen Centre Grand A

14:30 - 15:30

Partnersessie Beter Healthcare

“The Dijklander Story”
Het Dijklander Ziekenhuis is ontstaan uit een fusie van 2 regionale ziekenhuizen (Westfries gasthuis en Waterland ziekenhuis) en kijkt terug op de recente ervaring in het komen tot een gezamenlijk ICT landschap.
Leef mee met de reis van “de waanzinnige boomhut naar het appartementen complex”. Het programmamanagement duo vertelt over hun avontuur met de nodige High’s en low’s.

 

Locatie:
Rosen Centre Grand B

15:30 - 16:30

Partnersessie Nuance

See what you + Nuance can do: Jan Boers, CIO of OLVG Amsterdam will present the rationale from using Dragon Medical in radiology, why he chose this solution instead of another one, and why he is now considering moving to the Nuance Cloud-based solution. In this session, you will also learn about Ambiant Clinical Intelligence. Dr. Frederik Brabant, Vice President International Healthcare Operation, will share the Nuance vision of the future of Healthcare. Be prepared for an innovative journey !

 

Locatie:
Rosen Centre Grand B

18:00 – 19:30

Holland House receptie
Wederom een uitgelezen gelegenheid om uw netwerk te versterken onder het genot van een hapje en een drankje.

Locatie:
Harry’s – café bij het zwembad

19:30

Transfer naar het vliegveld

 

 

 

 

Donderdag 12 maart

 

 

07:15 – 09:00

Ontbijt
Ontbijt met de Nederlandse delegatie in het Rosen Centre

Locatie:
Rosen Centre Grand A

09:00 - 10:00

NVZ sessie

“VIPP Forward”
Drie jaar VIPP zijn voorbij gevlogen. De systematiek van stimulering op basis van resultaat werkt en heeft gevolg gekregen in andere sectoren, De resultaten zijn in beeld. We nemen u mee in de uitdagingen en de lessons learned vanuit het perspectief van de instellingen en de NVZ. VIPP was een eerste stap, nu gaan de ziekenhuizen VIPP Forward. U krijgt inzicht in de nieuwe VIPP regeling en hoe de VIPP regelingen zich verhouden tot de landelijke ontwikkelingen rondom gegevensuitwisseling.

Sprekers: Ingrid van Es en Christine Leenen,
Ingrid van Es is programmamanager VIPP en beleidsadviseur bij de NVZ.

Christine Leenen is programmamanager VIPP 5.

Locatie:
Rosen Centre Grand A

11:00 – 12:00

Partnersessie Hyland

“Van protonen therapie naar cloud service”
Beeldmanagement, XDS, klinische viewer, verwijsportaal, patiënt portaalin een eco-syseem dienst.
Maastro is een van de drie Radiotherapeutische instituten in Nederland waar patiënten terecht kunnen voor Protonen therapie. Naast deze nieuwe vorm van therapie aan de kant van de kliniek moest ook aan de informatiemanagement kant het nodige gebeuren. Vervanging van het verouderde Pacs-systeem, een oplossing om de verwijzingen voor Protonentherapie mogelijk te maken, een patiëntportaal en uitwisseling van patiëntgegevens zijn enkele belangrijke onderwerpen die om een oplossingen vroegen. De keuze om de functionaliteiten als een service af te nemen was een grote stap met diverse uitdagingen. Een leerzame route met hobbels en bobbels voor alle betrokken partners waar we u graag inzicht in geven in deze sessie.
Spreker: ………

 

Locatie: Rosen Centre Grand B

9:30 – 16:00

HIMSS Annual Conference Beurs
De beursvloer is open: Verken de beurs of sluit aan bij één van de partnersessies.

Locatie: OCCC

12:00 – 13:30

Lunch
Geniet van uw lunch met de Nederlandse delegatie.

Locatie:
Rosen Centre Grand A

13:30 – 14:30

IHE interoperabiliteits tour

Max aantal deelnemers per groep: 10. In verband met plannen van het aantal groepen svp van te voren aanmelden.
Aanmelden onder vermelding van de ‘TOUR’: tie.tjee@ihe-nl.org
Aanmelden tijdens de HIMSS : bericht naar Tie Tjee +31 653270383 of via tie.tjee@ihe-nl.org.

 

Locatie:
Rosen Centre Grand A

13:30

Referentiebezoek Lake Nona Medical City
Het programma van ons bezoek aan Lake Nona zal bestaan uit een aantal bezoeken aan een van de ziekenhuizen zoals Nemours Childrens Hospital, Veterans Administration hospital en Lake Nona Smart Living Wellness Community. Verder een staat een presentatie van GuideWell op het programma met aansluitend een bezoek aan de Guidewell Innovation Facility. Tot slot brengen we een bezoek aan WHIT Institute. (http://www.meetwhit.com) waar allerlei innovatie in werkelijke woon -en leefsituatie wordt toegepast.

Na deze inspirerende en leerzame middag vertrekken we rechtstreeks naar de luchthaven van Orlando voor onze groepsvlucht terug naar Amsterdam.

Locatie:
Rosen Centre Grand A

19:30 – 23:00

Avondprogramma HIMSS Special
Event

Locatie:
Universal Studios

 

 

 

Vrijdag 13 maart

 

 

13:15-14:30

Closing keynote HIMSS20

Locatie:
OCCC, Valencia

 

Download hier uw programmaboekje