HIMSS19 Dutch Community Programma

Keer terug naar de HIMSS19 Dutch Community pagina

Session colour keys

Dutch community programmaSociaal programmaCommercieel programmaAlgemeen HIMSS programma


21:00 - 22:30

HIMSS19 start met een welkomstborrel. Ontmoet hier de overige deelnemers van de HIMSS Nederlandse Delegatie.

06:30 - 08:00

Ontbijt met de Nederlandse delegatie in het Rosen Centre.

08:30 - 12:30

Sprekers

Carl Verheijen

Carl Verheijen

Functietitel: Directeur kennis en innovatie
Organisatie: Noaber Foundation
tijd: 08:30h-09:00h

#dagvoorzitter - In de zorg krijgen we steeds meer te maken met schaarste op het gebied van personeel, de budgetten staan onder druk en ruimte voor innovatie is er nauwelijks meer. Hoe kunnen we in de huidige tijd, met volop mogelijkheden op het gebied van e-health, ict en datamogelijkheden er toch voor zorgen dat we minder armoedige keuzes gaan maken.

Kees Klarenbeek

Kees Klarenbeek

Functietitel: Chairman board of directors
Organisatie: Sint Maarten Medical Center
tijd: 09:00h-09:45h

#Leiderschap - Het St. Maarten Medical Center verkeerde financieel gezien op de rand van de afgrond. Ook het land Sint Maarten lukte het niet om een sluitende begroting op te stellen. Financiële middelen zijn er schaars, en gezien de ligging van het land en de jonge democratie bestaan er veel uitdagingen.

Twee van de grootste uitdagingen zijn politieke en economische stabiliteit. Daarbij is de toegang tot de personeelsmarkt beperkt en omgeven met complexiteit. De vernietigende orkaan Irma heeft een extra dimensie aan deze problematiek toegevoegd. De schaarste in het lokale aanbod van ziekenhuiszorg heeft tot een achterstand in zorgverlening geleid en heeft mede het land financieel ontwricht. In een dergelijke situatie kunnen de oplossingen om de schaarsteproblematiek het hoofd te kunnen bieden niet vanuit een enkele entiteit komen. Een radicale aanpassing op macro, meso en micro niveau is noodzakelijk om de schaarste van lokale ziekenhuiszorg om te buigen naar toegankelijke en betaalbare zorg.

Christine Aberson<

Christine Aberson

Functietitel: Chief Nursing Information Officer
Organisatie: Noordwest Ziekenhuisgroep
tijd: 09:45h-10:30h

#ICT - Tijdens het HIMSS Dutch Community programma zal Christine nuttige inzichten delen over o.a. verpleegkundig leiderschap, de kenmerken van excellente zorg volgens Magnet Hospitals en het verenigen van ICT en zorg. Naast haar werk als Chief Nurse Information Officer bij Noordwest Ziekenhuisgroep is Christine voorzitter van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) en verpleegkundig specialist.

Jan Jaap Ensing

Jan Jaap Ensing

Functietitel: Directeur HR Organisatie:
Erasmus MC
tijd: 11:00h-11:45h

#HR - De huidige krapte op de arbeidsmarkt is vervelend voor patiënten en bewoners van zorginstellingen. Te weinig personeel betekent dat de zorg- en dienstverlening niet optimaal is. Voor de zorgprofessionals die dagelijks aan het werk zijn, betekent de schaarste op de arbeidsmarkt vaak een hogere werkdruk, extra diensten, minder opleidingsmogelijkheden, etc. Tegelijkertijd zien we veel nieuwe initiatieven ontstaan om de zorg toch te kunnen aanbieden. Denk aan automatisering, andere beroepsgroepen, etc. Oplossingen die misschien anders niet mogelijk waren geweest (of niet nodig waren geweest). Schaarste biedt dus ook kansen.

In het geval van schaarste zijn er drie fases te onderscheiden. Tijdens de eerste fase (de probleemfase) kan er sprake zijn van een groeiend tekort aan gekwalificeerde medewerkers, waardoor een grote druk op zowel mens als budget ontstaat. Als de vraag naar zorg tegelijkertijd blijft toenemen, schieten mensen en organisaties vaak in een overlevingsmodus, gericht op de korte termijn. Echter, met flexibiliteit, probleemoplossend vermogen en creativiteit kan al veel worden opgelost. Dat is de tweede fase: ‘in control komen’.

De derde, meest fundamentele en belangrijke fase is het ‘in control blijven’. Want hoe kunnen we, onder de druk van alledag, voorkomen dat er op langere termijn opnieuw een probleem ontstaat? Dat betekent investeren in het heden voor resultaten op termijn.

Frido Kraanen

Frido Kraanen

Functietitel: Principal director Zorg en Duurzaamheid (Health and Sustainability)
Organisatie: PGGM
tijd: 11:45h-12:30h

#Finance - Verschillende perspectieven van schaarste in de zorg die ons gedrag van vandaag sturen en het zorglandschap van morgen vormgeven. Is schaarste goed en de verdeling het echte dilemma?

12:30 - 12:45

U krijgt een lunchbox mee in de bus, in aanloop naar het aansluitende referentiebezoek aan het Florida Hospital Innovation Lab.

12:45 - 18:00

Creatieve vooruitgang en processen binnen Healthcare.

Op maandag vindt het referentiebezoek naar het Florida Hospital Innovation Lab plaats. Op de campus zijn meerdere Research & Development centers, een 3D printlab, Research Institute, Nicholson Center en Florida InnovatOR (een OR met MRI technologie) gevestigd.

De aftrap van het referentiebezoek is om 14:00, met een introductie gevolgd door een interactieve crash course 'Design Thinking in Healthcare', waarbij in een open process voor artsen en healthcare providers een nieuwe manier van denken wordt geïntroduceerd.

19:00 - 21:00

Samen met alle deelnemers van de HIMSS Nederlandse Delegatie rondt u op een leuke en interactieve manier de eerste dag af.

06:30 - 08:00

Ontbijt met de Nederlandse delegatie in het Rosen Centre

08:30 - 10:00

Zal Consumer-Directed Exchange de Healthcare Marketplace verstoren?

Patiënten, zorgverleners en zorgverleners de juiste informatie geven op een effectieve en veilige manier, is nog nooit zo belangrijk geweest voor een succesvolle transformatie van de gezondheidszorg. Klantgerichte uitwisseling en patiëntvriendelijke technologie brengen zorgcoördinatieplanning in handen van elke patiënt en zijn zorgteam.

Sluit aan bij internationaal erkende leiders en HIMSS CEO, Hal Wolf, terwijl wij de beleidsimpact en de verstoringen van de marktversterking die consumenten met zorg leveren, onderzoeken.

Aneesh Chopra

Aneesh Chopra

President, CareJourney

Karen DeSalvo

Karen DeSalvo

Former National Coordinator for Health IT and Consumer-Directed Exchange Advocate

 

mike-leavitt.png

Michael Leavitt

Founder, Leavitt Partners

Seema Verma

Seema Verma

CMS Administrator

 

hal wolf

Hal Wolf

CEO, HIMSS

 
10:30 - 12:00

Deze tour is aansluitend aan de keynote openingssessie: “Will Consumer-Directed Exchange Disrupt the Healthcare Marketplace”. We staan aan de vooravond van een paradigmashift in de zorg en veilig, betaalbaar en gebruiksvriendelijk informatie uitwisselen is belangrijker dan ooit. Patiënt én zorgverlener staan hierin centraal. In Nederland zien we het MedMij programma en de ontwikkeling van PGO’s. In deze tour besteden wij speciaal aandacht aan praktische voorbeelden, waarbij met IHE-profielen de samenwerking wordt ondersteund - resultaat: wereldwijd schaalbaar - en de uitwisseling tot stand is gebracht.

Max aantal deelnemers per groep: 10. In verband met plannen van aantal groepen svp van te voren aanmelden onder vermelding van de tour: secretariaat@ihe-nl.org

12:00 - 13:30

De Nederlandse en Noordse delegatie zal voor de eerste keer samenkomen voor een gezamelijke sessie over interoperabiliteit. Beide communities zullen verschillende programma’s uitleggen en hoe zij interoperabiliteit bereiken.
Na de sessie zal er een gezamelijke lunch zijn, zodat de deelnemers verder kunnen praten over de thema’s van de sessie.

13:30 - 15:30

KPMG en InterSystems organiseren samen een sessie over de noodzaak van regionale samenwerking in de zorg, de wijze waarop dit kan worden georganiseerd en hoe technisch de uitwisseling van informatie kan worden geborgd.

Netwerkgeneeskunde


Het ziekenhuis is onderdeel van een groter zorgnetwerk van verschillende zorgaanbieders en professionals. De zorg wordt in toenemende mate verleend in samenwerking tussen partners uit dit netwerk inclusief de patiënt zelf. Maastricht UMC+ werkt aan datastandaardisatie om informatie tussen verschillende partijen in de zorg uit te kunnen wisselen. Dit is een harde randvoorwaarde om te komen tot netwerkgeneeskunde.


Spreker: Joep Veraart, CMIO Maastricht UMC+

Governance op regionale samenwerking


Zorgsystemen op landelijk en regionaal niveau moeten transformeren om effectief te blijven, steeds opnieuw. Door toenemende kennis, de ontwikkeling van best practices en politieke en maatschappelijke veranderingen staan kwaliteit en kosteneffectiviteit van zorgsystemen continu onder druk. Samenwerking is nodig om de zorg op een goede manier in de regio te organiseren. Een goede besturing van deze samenwerking is essentieel.
Spreker: Anna van Poucke, sectorleider KPMG Health

Van een gesloten vestingmentaliteit naar actieve samenwerking in het zorgstelsel - Ziekenhuis innovatie en transformatie in de 21ste eeuw


Ziekenhuizen worden geconfronteerd met een tweeledig vraagstuk bij hun zoektocht naar een platform voor innovatie. Aan de ene kant hebben ze het platform nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle veranderingen in hun operationele omgeving. Aan de andere kant moeten ze ook regionale zorginitiatieven ondersteunen. Immers, een ziekenhuis is maar één aspect tijdens de zorgreis van een patiënt. Deze presentatie beschrijft hoe ziekenhuizen een tweesporenbeleid kunnen voeren met HealthShare als innovatieplatform, dat een ecosysteem van partners ondersteunt, terwijl het prima functioneert met elk EPD en de levering van op de burgers afgestemde zorg over de gehele regio mogelijk maakt.


Spreker: David Hancock, InterSystems

Paneldiscussie

Marja van Dieijen-Visser, voorzitter RvB Maastricht UMC+

Robert van Eggermont, InterSystems
Anna van Poucke, sectorleider KPMG Health

Hylke Kingma, KPMG Digital Health, CIO ai Maastricht UMC+

14:00 – 16.30

Vanzelfsprekend organiseert D&A ook deze HIMSS-editie een interessante beurstour. We nemen u mee langs een aantal toonaangevende leveranciers die aansprekende klantvoorbeelden presenteren. We geven duiding bij de getoonde ontwikkelingen en lichten samenhang en bruikbaarheid toe. Om een optimale D&A beurstour te kunnen verzorgen is het aantal deelnemers beperkt. Nu al opgeven? Stuur een mail naar himss@dnagroup.nl.

15:30 – 17.00

Gegevens eenmalig vastleggen, inzien en delen, dat is het meest kosten efficiënt en gebruikersvriendelijk. Veel informatiebronnen worden gekoppeld onder het motto “eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik”. IHE-profielen ondersteunen die registratie aan de bron, maar dat is voor velen niet zichtbaar. Als dit meer zou worden toegepast, scheelt dit geld en tijd in het zorgnetwerk. In deze tour besteden wij speciaal aandacht aan de toepassing hiervan en de ondersteuning van netwerkzorg.


Max aantal deelnemers per groep: 10. In verband met plannen van aantal groepen svp van te voren aanmelden onder vermelding van de tour: secretariaat@ihe-nl.org

17:30 – 19.00

HIMSS organiseert een receptie voor alle internationale gasten op HIMSS19. Borrel onder andere met delegaties uit China, Brazilië, de Nordic Community en de Duitse en Franse delegatie.

07:00 - 09:00

Ontbijt met de Nederlandse delegatie in het Rosen Centre.

09:00 - 12:00

Partnersessie D&A, Forcare, Vitalhealth
Op deze ochtend nemen D&A, Forcare en Philips VitalHealth u mee in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van zorg, patient engagement en netwerkzorg. Aansprekende klantcases uit de VS en NL laten de toegevoegde waarde in de dagelijkse praktijk zien. Bestuursadviseur Wilfrid Opheij geeft inzicht in de succesfactoren van netwerkzorg en Philips CEO Frans van Houten zal als keynote speaker zijn visie op healthcare geven.

12.00 – 13.30

Geniet van uw lunch met de Nederlandse Delegatie.

13.30 – 14.30

 

IT-governance: het vergeten landschap...

Gaat u mee op ontdekkingsreis?

De rol van IT binnen ziekenhuizen verandert in hoog tempo. De transitie van beheer naar regie vraagt een herziening van de bestaande governance en een juiste afstemming tussen vraag en aanbod. Implementatie van EPD's, Lab- en PACS-systemen hebben een grote impact op de zorgprofessionals, maar ook op de IT-organisatie. IT-systemen worden afhankelijker van elkaar en het beheer wordt complexer en specialistischer. Nieuwe dienstverleners, nieuwe (cloud-)IT, andere contractvormen, een betere functionele ondersteuning van IT aan de zorg: zomaar wat zaken die om een betere afstemming vragen tussen zorg en IT. Veel ziekenhuizen en leveranciers worstelen hiermee. D&A en Intermax hebben samen hun praktijkervaring gebundeld en delen hun visie graag met u om dit vergeten governance-landschap te ontginnen en samen middels hoogwaardige IT de zorg beter te faciliteren. Vraagstukken die Ludo Baauw (Algemeen Directeur Intermax) tijdens deze sessie zal behandelen:

  • Hoe blijft u in gesprek met gebruikers van zorgapplicaties en hoe houdt u grip op al uw IT-dienstverleners?
  • Hoe komt u van ondoorgrondelijke contracten tot werkbare afspraken?
  • Hoe zorgt u voor een applicatielandschap waar continue verbetering centraal staat?
13.30 – 15.00

Uitwisseling van gegevens bij de use cases zoals Geboortezorg en Oncologische netwerken is zeer actueel in Nederland. Het XDS-profiel is een bekend profiel inmiddels, maar er is meer mogelijk. Ter inspiratie in deze tour besteden we speciaal aandacht aan het gebruik van IHE- profielen en de ondersteuning van de samenwerking in specifieke use cases. Klantgerichte uitwisseling en patiëntvriendelijke technologie brengen zorgcoördinatieplanning in handen van elke patiënt en zijn of haar zorgteam.


Max aantal deelnemers per groep: 10. In verband met plannen van aantal groepen svp van te voren aanmelden onder vermelding van de tour: secretariaat@ihe-nl.org

14.30 – 15.30

Controle over kwaliteit en meer tijd voor Zorg!

Is uw ziekenhuis een (toekomstig) gebruiker van HiX-software, het EPD van Chipsoft? Laat u dan informeren over de mogelijkheid om nieuwe releases (updates en hotfixes) volledig geautomatiseerd te testen.

Stijn Vedder, Manager Proces- en InformatieManagement bij het Elkerliek Ziekenhuis (Helmond) geeft u een kijkje achter de schermen. Hoe helpt geautomatiseerd testen om de kwaliteit te verhogen? Laat u inspireren door praktijkervaringen van het Elkerliek Ziekenhuis.

Jasper Sens, Managing consultant van Salves, geeft een demo van de HiX TestAutomation dienst en laat u zien hoe besparingen in beheeruren worden gerealiseerd en uren voor echte zorg worden gecreëerd.

15.30 – 16.30

Hoe het gebruik van het EPD transformeren en de administratieve registratiedruk van de zorgverlener radicaal reduceren?

 

Kunt u zich een toekomst inbeelden waarbij de zorgverlener performanter werkt, de patiënt beter is geïnformeerd en de zorgregistratie radicaal wordt verminderd door de inzet van AI? Nuance presenteert zijn visie op de zorgregistratie en de manier waarop Artificiële intelligentie en natuurlijke spraakherkenning, door Nuance ontwikkeld, vandaag reeds het dagelijks werk van de arts wijzigt en de service naar de patiënt verhoogt. Ontdek de toegevoegde waarde van de medical virtual assistants voor zowel zorgverlener, patient en hoe deze bijdraagt aan een disruptieve ervaring van de zorg. Bent u klaar om uw organisatie te transformeren met AI-verrijkte toepassingen?

17:00 - 19:00

Wederom een uitgelezen gelegenheid om uw netwerk te versterken onder het genot van een hapje en een drankje.

07:00 - 09:00

Ontbijt met de Nederlandse delegatie in het Rosen Centre.

10:30 - 11.30

Wanneer de bronsystemen voor uitwisseling gebruik maken van IHE-profielen, dan ondersteunt dat ook - naast wet-en regelgeving - internationale uitwisseling. In deze interoperabiliteitstour aandacht voor complexe samenwerkingen en aansluitend Europese presentaties. Tijdens de tour tonen we de waarde voor de patiënt van het toepassen van IHE-profielen bij samenwerkingen tussen zorgverleners over de landsgrenzen heen. Een primeur van een internationale showcase!

Max aantal deelnemers per groep: 10. In verband met plannen van aantal groepen svp van te voren aanmelden onder vermelding van de tour: secretariaat@ihe-nl.org

11:30 - 13:30

Geniet van uw lunch met de Nederlandse Delegatie.

19:00 - 22:00

HIMSS heeft SeaWorld Orlando afgehuurd special voor de HIMSS delegaties. U kunt kaarten toevoegen tijdens uw registratie.

13:15 – 14.30

Mick Ebeling, CEO, Not Impossible Labs
Not Impossible: Pushing the Bar on Innovation