HIMSS Dutch Community naar HIMSS19

In de huidige tijd genieten de meeste mensen en sectoren van economische voorspoed. Tegelijkertijd is er een steeds nijpender tekort aan middelen. Er is tekort aan gekwalificeerd personeel en er staat grote druk op beschikbare gelden. Parallel hieraan worden we geconfronteerd met een groeiende vraag naar zorg. Anders gezegd, het elastiek wordt aan twee kanten uitgerekt. Schaarste heeft vaak een nare bijsmaak. Mensen staan in een overlevingsmodus en zijn gericht op de korte termijn. Echter, schaarste kan ook leiden tot positieve resultaten. Denk aan innovatie en een vergroot probleemoplossend vermogen. Met de creativiteit van de mens kan op korte termijn al veel worden opgelost. Maar, hoe houden we de lange termijn doelen helder? Een strategie voor de eigen organisatie is van groot belang om te overleven. ‘Wie wil ik zijn en wat is mijn positie in de maatschappij?’

Tijdens het Nederlands programma van HIMSS 2019 in Orlando zetten we u aan het denken aan de hand van inspirerende sprekers die innovatief aan de slag zijn gegaan met de uitdagingen waar zij voor staan. De sprekers belichten ieder één van de volgende aandachtsgebieden:

  1. HR
  2. ICT en technologie als ondersteuning van het primaire proces
  3. Financiering
  4. De rol van de verpleegkundige
  5. Leiderschap

HIMSS19 biedt via inhoudelijke sessies inzicht in de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast is het een uitgelegen kans om zowel nationaal als internationaal te netwerken.


Programma

Zondag
10 februari

Welkomstborrel

Maandag
11 februari

Ontbijt

Seminar

Referentiebezoek

Holland House BBQ

Dinsdag
12 februari

Ontbijt

HIMSS19 Opening Keynote*

Lunch

Internationale receptie

Woensdag
13 februari

Ontbijt

Lunch

Holland House Receptie

Donderdag
14 februari

Ontbijt

Lunch

HIMSS19 Speciaal evenement (optioneel)

Studiereis dag 1 – TBC*

Vrijdag
15 februari

Studiereis dag 2 – TBC *

HIMSS19 Closing Keynote*

* Extra registratie nodig/Extra kosten aan verbonden

Klik hier voor het gehele programma.

Sprekers

Carl Verheijen

Carl Verheijen

Functietitel: Directeur kennis en innovatie
Organisatie: Noaber Foundation

#dagvoorzitter - In de zorg krijgen we steeds meer te maken met schaarste op het gebied van personeel, de budgetten staan onder druk en ruimte voor innovatie is er nauwelijks meer. Hoe kunnen we in de huidige tijd, met volop mogelijkheden op het gebied van e-health, ict en datamogelijkheden er toch voor zorgen dat we minder armoedige keuzes gaan maken.

Kees Klarenbeek

Kees Klarenbeek

Functietitel: Chairman board of directors
Organisatie: Sint Maarten Medical Center

#Leiderschap - Het St. Maarten Medical Center verkeerde financieel gezien op de rand van de afgrond. Ook het land Sint Maarten lukte het niet om een sluitende begroting op te stellen. Financiële middelen zijn er schaars, en gezien de ligging van het land en de jonge democratie bestaan er veel uitdagingen.

Twee van de grootste uitdagingen zijn politieke en economische stabiliteit. Daarbij is de toegang tot de personeelsmarkt beperkt en omgeven met complexiteit. De vernietigende orkaan Irma heeft een extra dimensie aan deze problematiek toegevoegd. De schaarste in het lokale aanbod van ziekenhuiszorg heeft tot een achterstand in zorgverlening geleid en heeft mede het land financieel ontwricht. In een dergelijke situatie kunnen de oplossingen om de schaarsteproblematiek het hoofd te kunnen bieden niet vanuit een enkele entiteit komen. Een radicale aanpassing op macro, meso en micro niveau is noodzakelijk om de schaarste van lokale ziekenhuiszorg om te buigen naar toegankelijke en betaalbare zorg.

Christine Aberson<

Christine Aberson

Functietitel: Chief Nursing Information Officer
Organisatie: Noordwest Ziekenhuisgroep

#ICT - Tijdens het HIMSS Dutch Community programma zal Christine nuttige inzichten delen over o.a. verpleegkundig leiderschap, de kenmerken van excellente zorg volgens Magnet Hospitals en het verenigen van ICT en zorg. Naast haar werk als Chief Nurse Information Officer bij Noordwest Ziekenhuisgroep is Christine voorzitter van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) en verpleegkundig specialist.

Jan Jaap Ensing

Jan Jaap Ensing

Functietitel: Directeur HR Organisatie:
Erasmus MC

#HR - De huidige krapte op de arbeidsmarkt is vervelend voor patiënten en bewoners van zorginstellingen. Te weinig personeel betekent dat de zorg- en dienstverlening niet optimaal is. Voor de zorgprofessionals die dagelijks aan het werk zijn, betekent de schaarste op de arbeidsmarkt vaak een hogere werkdruk, extra diensten, minder opleidingsmogelijkheden, etc. Tegelijkertijd zien we veel nieuwe initiatieven ontstaan om de zorg toch te kunnen aanbieden. Denk aan automatisering, andere beroepsgroepen, etc. Oplossingen die misschien anders niet mogelijk waren geweest (of niet nodig waren geweest). Schaarste biedt dus ook kansen.

In het geval van schaarste zijn er drie fases te onderscheiden. Tijdens de eerste fase (de probleemfase) kan er sprake zijn van een groeiend tekort aan gekwalificeerde medewerkers, waardoor een grote druk op zowel mens als budget ontstaat. Als de vraag naar zorg tegelijkertijd blijft toenemen, schieten mensen en organisaties vaak in een overlevingsmodus, gericht op de korte termijn. Echter, met flexibiliteit, probleemoplossend vermogen en creativiteit kan al veel worden opgelost. Dat is de tweede fase: ‘in control komen’.

De derde, meest fundamentele en belangrijke fase is het ‘in control blijven’. Want hoe kunnen we, onder de druk van alledag, voorkomen dat er op langere termijn opnieuw een probleem ontstaat? Dat betekent investeren in het heden voor resultaten op termijn.

Frido Kraanen

Frido Kraanen

Functietitel: Principal director Zorg en Duurzaamheid (Health and Sustainability)
Organisatie: PGGM

#Finance - Verschillende perspectieven van schaarste in de zorg die ons gedrag van vandaag sturen en het zorglandschap van morgen vormgeven. Is schaarste goed en de verdeling het echte dilemma?

Registratie & Reisarrangementen

Alle reisarrangementen naar HIMSS19 worden aangeboden door HIMSS Dutch Community partner Cognicum. Zij nemen u alle zorg uit handen voor de reizen inclusief vlucht, verblijf, transfers en HIMSS-registratie. Nadat u geregistreerd heeft via bovenstaande link, kunt u doorklikken naar de Cognicum website, waar u uw reisarrangement kunt regelen.

Er zijn twee mogelijkheden: De eerste mogelijkheid is het HIMSS All-in pakket. Dit is een compleet pakket voor een vierdaags bezoek aan HIMSS19, het Nederlandse inhoudelijke programma, de social events en natuurlijk de HIMSS beurs zelf. Wilt u echt alles uit uw bezoek aan HIMSS19 halen, ga dan voor de tweede mogelijkheid: een studiereisarrangement. Dit zijn twee extra dagen waarop u met een selecte groep deelnemers en partners de diepte in gaat op een specifiek thema. Er is keuze uit vier thema’s, elk gekoppeld aan een unieke locatie in de VS.

Net als voorgaande jaren is het mogelijk om enkele voorkeuren aan te geven bij de invulling van het HIMSS All-in pakket, bijvoorbeeld als u zelf uw vlucht wilt regelen of een extra dag in Orlando wilt blijven. Deze voorkeuren kunt u bij het boeken van een reisarrangement aangeven. Kijk voor meer informatie en een overzicht van de reisarrangementen op de HIMSS19 pagina van Cognicum.

Organiserende partners

HIMSS, Nictiz, VMBI en Cognicum coördineren een op inhoud en netwerkmogelijkheden gericht programma voor de Nederlandse delegatie naar HIMSS19 in Orlando.

...

Nictiz

Nictiz is het expertisecentrum e-health en doet onderzoek en duidt trends in e-health ten behoeve van landelijk beleid voor partijen, zoals het ministerie van VWS, landelijke koepels en het Informatieberaad Zorg. Ook ontwikkelt en beheert Nictiz informatiestandaarden. Deze standaarden zijn nodig om het uitwisselen van informatie in de zorg mogelijk te maken. Daarbij adviseert Nictiz zorginstellingen en softwarespecialisten bij de implementatie van standaarden en optimalisatie van gegevensuitwisseling.

...

ICT

ICT in de gezondheidszorg is een breed en veelomvattend terrein. De VMBI wil een gids op dat gebied zijn. Wij richten ons op medici, verpleegkundigen, wetenschappers, studenten, managers, adviseurs, informatici en gebruikers die betrokken zijn bij de ICT in de gezondheidszorg.

De VMBI is opgericht ten behoeve van diegenen die werkzaam zijn op het gebied van de medische informatica/informatiekunde in de breedste zin. De VMBI kent leden en student-leden en is in principe bedoeld voor al diegenen die zich voor het vakgebied interesseren.

...

Cognicum

Cognicum organiseert en ontwikkelt conferenties, studiereizen, netwerkbijeenkomsten, workshops en andere bijeenkomsten voor management, bestuurders in de zorg, onderwijs, overheid en multinationals. Met de inhoud als leidraad faciliteren we met veel persoonlijke aandacht bijeenkomsten waar netwerken een belangrijk aspect is. Onze kracht is het ontzorgen zowel voor u als voor de deelnemers.

Industry partners

Deelname voor leveranciers is gebaseerd op partnerschap. Als leverancier kunt u zich niet inschrijven als u geen partner bent. Voor meer informatie, neem contact op met Amber Hidding - +34 655345741 of ahidding-contractor@himss.org.

Senior Partners

D&A logo

Cerner

At Cerner, we're continuously building on our foundation of intelligent solutions for the health care industry. Our technologies connect people and systems at more than 27,000 facilities worldwide, and our wide range of services support the clinical, financial and operational needs of organizations of every size. We have innovated at the intersection of health care and information technology. Our mission remains to contribute to the improvement of health care delivery and the health of communities. Health care is too important to stay the same.(tm)

If you need more information, or want to talk to the Benelux delegation, visit our booth during HIMSS 2019, Orange County Convention Center, booth number: 2941.

D&A logo

D&A

D&A is toonaangevend in de digitale transformatie van de zorg. We adviseren zorginstellingen over digitale strategie en toepassing van informatietechnologie. Omdat we ook doeners zijn en daadwerkelijk willen bijdragen, beperken we ons niet tot advies. We begeleiden zorginstellingen bij de implementatie van oplossingen, zoals EPD, patiëntportalen, beeldmanagement, laboratoriuminformatisering en informatie-uitwisseling. Door het optimaliseren van processen en het verkrijgen van inzicht met behulp van analytics, werken we continu aan betere zorg. En daar profiteren zorgverleners én patiënten van.

EY logo

EY

De Nederlandse gezondheidszorg zit midden in de grootste transitie ooit. Aangedreven door vergrijzing, globalisering en nieuwe technologieën zijn we op weg naar Health 2.0 - topkwaliteit zorg gecombineerd met de beste performance, duurzame groei en slimme digitale oplossingen. Een toekomst waarin de patiënt ook consument is, met hoge verwachtingen. Als strategisch partner helpt EY u klaar te stomen voor deze nieuwe wereld. We doen dit aan de hand van drie pijlers:

  • -Verantwoord in control: de basis op orde hebben, daar ondersteunen wij zorgorganisaties bij.
  • Optimale prestaties: niet alleen de zorgvraag en
  • kosten stijgen, ook de wensen van patiënten.
  • Zorg van de toekomst: welke digitale strategie past bij uw organisatie?

www.ey.nl/zorg

...

Forcare

Forcare is wereldwijd een van de meest toonaangevende en innovatieve leveranciers van IHE XDS netwerken. Wij ondersteunen alle IHE profielen die door zorgprofessionals gebruikt worden voor het gemakkelijk delen van patiëntgegevens, helpen u profiteren van workflows waarin samenwerking met anderen wordt georganiseerd en verbinden zorgnetwerken. Sinds december 2017 maakt Forcare onderdeel uit van Philips. Zie voor meer informatie www.forcare.com/nl

...

Furore

Furore is de ICT-dienstverlener in de zorg en wetenschap. Wat Furore uniek maakt, is onze jarenlange ervaring (25 jaar) en grote domeinkennis. Veel van onze medewerkers komen uit de praktijk en combineren ICT-expertise met diepgaande kennis van de markt. Wij spreken dezelfde taal en kennen de uitdagingen. Samen met u zetten wij graag dat stapje extra in de weg naar oplossing en resultaat.

Met onze kritische en onbevangen blik leveren wij diensten op het gebied van software-implementatie, softwareontwikkeling en technisch advies.

HP logo
aruba logo

HPE

De zorg is primair een zaak van mensen die zorgen voor mensen. De inzet en toenemende afhankelijkheid van technologie wordt hierin steeds groter. Primaire processen die nodig zijn om de zorg te optimaliseren en/of te vereenvoudigen, worden steeds vaker ondersteund door ICT systemen. Deze digitalisering van de zorg is nog steeds in volle gang, waarbij diverse zorgleveranciers zich in verschillende levensfases bevinden als het gaat om de volwassenheid van hun ICT systemen. Hewlett Packard Enterprise en Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company dragen dagelijks bij aan het bereiken van de doelstellingen van haar klanten. Door onze kennis van de zorg te combineren met marktleidende oplossingen op het gebied van Cloud, Hybride IT, Mobiliteit, Io(M)T, Security en de bijbehorende dienstverlening, heeft HPE een groot aandeel in de toenemende digitalisering van zorg in Nederland en daarbuiten. Door middel van gerichte overnames en een uitgebreid ecosysteem aan partners, biedt HPE totaaloplossingen aan die zorginstellingen in staat stellen om hun doelstellingen te bereiken.

...

Intermax Cloudsourcing

Intermax Cloudsourcing is onderdeel van de Intermax Group, die werd opgericht in 1994 en verder bestaat uit Bizway, Guardian360, NFIR en Intermax Datascience. Samen houden zij complexe cloudinfrastructuren en geavanceerde securitydiensten 24/7 beschikbaar. Ook voor forensische IT-dienstverlening is de Intermax Group hét aanspreekpunt. Er werken in totaal 110 mensen; stuk voor stuk specialisten op het snijvlak tussen cloudtechnologie en cybersecurity. De Group werkt voor organisaties die niet zonder een veilige en betrouwbare IT-omgeving kunnen, is 100% Nederlands en geheel zelfstandig gefinancierd. Intermax is onder meer de bedenker van de Nationale Anti-DDoS Wasstraat en de eerste partij in Europa die een cyberverzekering in de eigen dienstverlening integreerde.

Intersystems logo

Intersystems

Zorgaanbieders, applicatieleveranciers en overheden in 111 landen vertrouwen al meer dan 35 jaar op onze geavanceerde softwaretechnologie om doorbraken in ketenzorg te realiseren. InterSystems levert platformen met data management, strategische interoperabiliteit en real-time analyse van alle mogelijke gegevens. Dit platform maakt het onze klanten mogelijk om te genieten van de voordelen van een geconnecteerde gezondheidszorg met als resultaat, een betere patiëntzorg met een effectieve kostenbeheersing.

Intersystems logo

KPMG Health

Ons zorgsysteem neemt een belangrijke plaats in binnen onze samenleving. Gezond oud worden is een belang dat voor een groeiende groep mensen centraal staat. We gunnen elkaar moderne en hoogwaardige zorg op de momenten dat we dit nodig hebben en willen tegelijk dat deze betaalbaar blijft.

KPMG begeleidt complexe financiële, technologische en operationele verandertrajecten in deze tijden van transitie. We helpen klanten in de zorg, farma & life sciences succesvol omgaan met multidisciplinaire vraagstukken. En zetten onze regionale, nationale en mondiale perspectieven in om echte samenwerking te creëren.

himss_sponsor_logo_nuance.gif

Nuance

Technologie is er voor de arts, niet andersom. Daarom maakt Nuance systemen die de menselijke intelligentie ondersteunen en versterken en zo artsen meer tijd geven. Wereldwijd profiteren meer dan 500.000 artsen bij 10.000 zorginstellingen van de medische en financiële voordelen die de oplossingen van Nuance bieden. Onze bekroonde intelligente spraakherkenningsoplossingen hebben de manier waarop patiëntgegevens in het EPD worden vastgelegd volledig getransformeerd. De voordelen zijn enorm, zeker nu artsen steeds meer tijd kwijt zijn aan de registratie van medische gegevens. Kunstmatige intelligente zorgt voor een vermindering van de werkdruk en plaatst de patiënt weer in het middelpunt van de zorg. Dankzij nieuwe oplossingen op basis van kunstmatige intelligentie is Nuance koploper op het gebied van deze technologische ontwikkelingen.

openline logo

Openline

Cloud diensten spelen een steeds prominentere rol in de huidige informatievoorziening van organisaties. Door verschillende oorzaken worden verschuivingen en veranderingen in het IT landschap noodzakelijk, op verschillende niveaus en vaak met dezelfde timing. Denk daarbij aan de invloed van veranderend klantgedrag en -verwachtingen, nieuwe economische realiteiten, ‘disruption’ van ecosystemen en industrieën, en dat samen met de steeds snellere adoptie en innovatie van opkomende - en bestaande technologie. In de praktijk zijn volgens ons end-to-end ‘gebruikservaring’ (Customer Experience), flexibiliteit en innovatie, key-drivers van deze digitale transformatie. Vanuit deze gedachte gelooft Open Line in een sterk partnerschap met haar klanten in een gezamenlijke aanpak bij de realisatie van cloud behoeften en digitale transformatie inspanningen. We adviseren, ontwerpen, bouwen en managen IT (cloud) infrastructuren voor klanten in diverse branches. Strategische samenwerking met klanten én technologie partners is in onze opvatting de sleutel tot geslaagde innovatie, en is pas dan succesvol als onze klanten de toegevoegde waarde zien én ervaren. Tenslotte wordt het succes voor een groot deel bepaald door mensen. We bieden infrastructuur gebaseerd op producten en diensten van ‘best-of-breed’, A-label technologie partners. Diensten zoals: IaaS en PaaS, trusted private-, public- en hybride cloud oplossingen en allemaal in een betaalbaar managed services concept. De ideale cloudmix: “Open Line’s trusted cloud”.

Pharma partners logo

Pharmapartners

PharmaPartners biedt samenwerkende zorgverleners en patiënten al veertig jaar geïntegreerde zorgsystemen die toegang geven tot betrouwbare, actuele en complete (patiënten)informatie. PharmaPartners verbindt voor verbetering en realiseert, samen met klanten en partners, de beste eerstelijnszorg door het inzetten van onmisbare ICT toepassingen, in de verbinding van zorgprofessionals rondom de patiënt. PharmaPartners legt de focus op gezondheidswinst met geïntegreerde patiëntgerichte 24-uurszorg. PharmaPartners is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). TSS bestaat uit gespecialiseerde ICT-bedrijven met een focus op een specifieke expertise of marktsector: vertical market software. Meer informatie: www.pharmapartners.nl

himss_sponsor_logo_nuance.gif

Salves

Salves Testservices Zorg is een onafhankelijke adviesorganisatie gespecialiseerd in Software Testen en -kwaliteit binnen de zorgmarkt.

Salves staat voor betrokkenheid, openheid en een persoonlijke samenwerking met aandacht voor de unieke situatie waarin ziekenhuizen en zorginstellingen zich bevinden. De professionals van Salves kunnen terugvallen op jarenlange ervaring in IT en domeinkennis van de zorgsector.

Salves is dé testspecialist voor EPD's, met een solide aanpak voor projecten, testvolwassenheid en het opzetten van beheer. Daarnaast heeft Salves een volledig geautomatiseerde testdienst ontwikkeld voor HiX met als resultaat, een enorme besparing in beheeruren, meer wendbaarheid en extra uren voor echte zorg.

Associate Partners

...

AFAS Software

AFAS Software ontwikkelt, levert en implementeert één geïntegreerde ERP-applicatie. Zorginstellingen automatiseren hiermee het volledige secundaire proces: o.a. HRM, Payroll, Financieel, Ordermanagement (inkooplogistiek, purchase to pay), CRM en Projecten. Deze applicatie, AFAS Profit, integreert via webservices real-time met dienstroosterplanning en ZIS/EPD. Ruim 450 zorginstellingen, waaronder 45 ziekenhuizen kozen al voor de software van AFAS. Ons motto: wij inspireren beter ondernemen!

agfa logo

Agfa HealthCare

A pioneer in health IT, Agfa HealthCare supports healthcare enterprises to deliver quality care and make intelligent decisions for their communities and populations. Since 2018, it has focused 100% on the health IT domain, including Hospital IT, Integrated Care and Imaging IT. These intelligent solutions complement each other to create proven, trusted health IT ecosystems.

Agfa HealthCare has built on continuous innovation and investment to become the undisputed electronic medical record market leader in Europe, with over 1300 installs, and the global Enterprise Imaging market leader, with over 3000 installs. Integrated Care is an increasingly critical component of Agfa HealthCare’s offer, supporting the evolution towards coordinated care and patient engagement.

...

Alphatron Medical

Vanwege de vergrijzing van de bevolking en de toenemende administratieve druk op de zorg, wordt het steeds belangrijker om blindelings te kunnen vertrouwen op digitale systemen binnen zorginstellingen. Deze systemen dienen werkprocessen binnen de zorg te vereenvoudigen en te verbeteren.

Alphatron Medical biedt 'medische workware' waarmee zorgprofessionals soepel en prettig kunnen werken in het complete zorgproces. Onze integrale aanpak maakt ons een unieke speler die daadwerkelijk flow in de zorg creëert. Onze specialisten ontwikkelen daarvoor samen met opdrachtgevers complete oplossingen door slimme toepassing en integratie van hard- en software. Van medische werkplekken en het mobiele zorgstation AMiS tot aan routine cardiodiagnostiek, de Healthcare Content Managementsystemen van JiveX en Mach7 tot aan uitwisseling van medische data via XDS infrastructuren en het XDM Netwerk Nederland.

Bete Healthcare logo

Beter Healthcare

Beter Healthcare specialiseert zich in advisering, (her) implementatie en projectmanagement van business- en zorgprocessen voor healthcare-organisaties. Met ons enthousiaste team van ervaren professionals werken wij met passie bij onze klanten en ondersteunen wij bij een groot aantal projecten.

Beter Healthcare wil vooroplopen in (zorg)innovatie, procesverbetering en nieuwe technieken. Continue opleiding en kennisuitwisseling vormen daarbij een belangrijke basis. Onze medewerkers krijgen daarom voldoende ruimte om zich te ontwikkelen tot de beste consultants in de healthcare branche.

Wij hebben ruime ervaring in de zorg- en ICT branche en spreken de taal van de verschillende stakeholders in het primaire zorgproces, het administratieve proces en de ondersteunende informatietechnologie. Op deze manier biedt Beter Healthcare bewezen meerwaarde op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Buiten Huis logo

Buitenhuis

Stel je voor: je hebt oneindig veel geld, een enorme hoeveelheid aan slimme mensen en mogelijkheden. Wat zou jij daarmee doen voor je bedrijf, afdeling of instelling? Wat zou jij beter willen maken waardoor de zórg echt verandert/verbetert? Het thema van dit jaar is schaarste. Schaarste heeft vaak iets negatiefs, maar kan ook leiden tot innovatie want je kijkt op een andere manier naar de problemen. Ook Buitenhuis Advies bekijkt problemen graag vanuit een ander perspectief en dan specifiek in de ziekenhuiswereld. Wij zijn een dynamisch, kleinschalig advieskantoor gesitueerd in Den Haag. De adviseurs hebben specifieke kennis en ervaring op het gebied van ziekenhuis ICT, financiële en administratieve processen in de zorg. We werken op basis van wederzijds vertrouwen, openheid en uitdagende doelen. Buitenhuis Advies heeft zich ontwikkeld aan de operationele kant van zorginstellingen. Hierdoor hebben we uitgebreide kennis van de praktijk binnen vrijwel alle lagen van de organisatie.

Carestream logo

Carestream

Eén enterprise imaging-platform, gebouwd rond een Unified Core, biedt een eenvoudige manier om afbeeldingen die in uw instelling zijn gegenereerd, te consolideren, te beheren en te delen.

De complexiteit van uw IT-omgeving heeft direct invloed op de efficiëntie en kwaliteit van zorg. Geef specialisten, verwijzers, beheerders en patiënten onbelemmerde maar veilige toegang tot alle diagnostische informatie die ze nodig hebben om effectief samen te werken.

Met het Clinical Collaboration Platform kunt u snel modules implementeren die samenwerken met uw bestaande systemen. Het platform biedt op internationale (IHE) standaarden gebaseerde oplossingen, zowel lokaal als via de cloud, en variërend van diagnostisch, VNA, XDS tot Artificial Intelligence.

Lees verder op: http://www.carestream.com/clinical-collaboration

...

Centric

Centric offers Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing and Staffing Services. We enable our customers to focus on their core businesses with our technological solutions, administrative services and more than 5,000 qualified professionals in Europe. The combination of our thorough IT knowledge and our years of experience with specific industry processes, distinguishes us from traditional IT suppliers and administrative suppliers.

Centric believes in the power of innovation as a boost for sustainable growth. By connecting with professionals, partners and customers, we deliver innovative, pragmatic solutions and services that support the responsible growth of our company and enhance stability for customers and partners.

Chipsoft logo

Chipsoft

ChipSoft provides a comprehensive, state-of the-art Microsoft based, fully integrated, and innovative EMR/EHR solution that is extremely flexible and configurable. All of our functionalities are developed in-house, placed in the same technical layer and use the same single clinical data repository. ChipSoft's solution, better known as HiX, optimizes workflows, increases patient safety, minimizes workload and ensures data sharing in the most technically advanced and safe environment. HiX can support the complete chain of care in a multi-location setting. Many of our clients have been awarded with a 'stage 6' EMRAM by HIMSS Analytics Europe (HAE). For more information, visit: www.chipsoft.comwww.chipsoft.com

Cisco logo

Cisco

Cisco is wereldwijd leider in IT en helpt graag met uw ambities rondom het opzetten van een virtueel ziekenhuis. In dit virtuele ziekenhuis maken wij zorg, tijd- en plaats onafhankelijk. Hierdoor kunt u eenvoudiger samenwerken met ketenpartners en zijn zorgpaden beter te optimaliseren terwijl patiëntinformatie verwerkt wordt volgens de FAIR data principes. Ook ontwikkelden wij samen met HIMSS analytics een Infrastructure Adoption Model (INFRAM). Met INFRAM krijgt u eenvoudig inzicht in de status van uw IT-infrastructuur en helpen wij uw infrastructuur (security, collaboration, datacenter/cloud, analytics, IOT en netwerk) klaar te maken voor morgen. Meer info hierover op: https://pages.himssanalytics.org/infram-white-paper.html

FujiFilm
Synapse

FUJIFILM

FUJIFILM heeft haar missie, -visie en -waarden opnieuw gedefinieerd met in de basis haar toewijding om superieure Value-Based Healthcare oplossingen te creëren, voor zowel onze klanten als de Patiënt.

Met een Comprehensive Care Enterprise Imaging-strategie op basis van een volledig geïntegreerde True Vendor Neutral Healthcare omgeving met specifieke FUJIFILM-technologieën waarmee we klinische resultaten verbeteren, workflow-effectiviteit & efficiëntie optimaliseren en belangrijke kostenbesparingen realiseren met daarbij bijzondere aandacht voor de werkelijke eHealth interoperabiliteit van beelden en documenten, van medisch specialist tot de Patiënt.

Ervaar het voordeel van ons Most Powerfull Enterprise Imaging Synapse Platform, gecombineerd met onze toewijding van lange termijn strategische partnerships met uw zorginstelling.

Enterprise Imaging is onze DNA!

...

i³ groep

i³ groep zorgt met een combinatie van jarenlange ervaring, diensten en technologie dat de Nederlandse gezondheidszorg is toegerust op de uitdagingen van morgen. De informatie die zorgprofessionals nodig hebben om hun patiënten te helpen zijn dankzij ons HCS (Healthcare Content Services) van onze partner Hyland / OnBase ongeacht hun bron of bestemming overal veilig en inzichtelijk. Graag nodigen wij u uit voor een demonstratie van de HCS oplossingen van Hyland op hun stand op de HIMSS. Gecombineerd met onze kennis van de Nederlandse zorgsector, kan hiermee ook uw ziekenhuishuis orde scheppen in alle klinische, gestructureerde en ongestructureerde data zodat u een 360 graden patiëntbeeld kunt creëren.

M and I partners logo

M&I partners

M&I/Partners is een onafhankelijk ICT-adviesbureau voor de zorg en overheid. Met ruim drie decennia ervaring en meer dan 100 vakgedreven professionals zijn wij een betrouwbare partner voor alle ICT-oplossingen, strategisch en tactisch. M&I/Partners adviseert en begeleidt haar klanten bij het ontwikkelen van een digitale en ICT-strategie en ondersteunen bij de bestuurlijke vragen die daaruit voortvloeien. Ook werkt zij aan de realisatie van de plannen in de vorm van projectleiding, implementatiemanagement of interim-management.

M&I/Partners begeleidt en adviseert zorginstellingen bij informatisering en digitale transformatie. E-Health en nieuwe technologieën maken het mogelijk de kwaliteit van de zorg te vergroten en te verbeteren. Met de inzet van onze adviseurs en slimme toepassingen willen wij bijdragen aan het kwalitatief verbeteren van de zorg. Een gezonde zorg is ook onze zorg. Ontdek meer op www.mxi.nl

Microsoft logo

Microsoft

Intelligente en innovatieve zorg. Technologie heeft ons leven de afgelopen tien jaar ingrijpend veranderd. Dankzij digitale technologieën zijn we productiever en communiceren, leren en werken we anders. Met cloud-technologie heeft nu iedereen in de zorg beschikking tot snelle innovatie dankzij ongelimiteerde rekenkracht. Kunstmatige intelligentie maakt zorg persoonlijker en versnelt het behandelproces.

Computersystemen kunnen met kunstmatige intelligentie (AI) zien, horen, leren en redeneren. Hierdoor kunnen onderwijs, research en gezondheidszorg enorm verbeteren. Een mooi voorbeeld hoe AI in de zorg ondersteuning biedt, zie je bij het InnerEye research project.

Microsoft wil helpen patiënten en medewerkers, processen en diensten sterker te maken met innovatieve oplossingen van onszelf en onze partners en de zorginstellingen te begeleiden naar de nieuwe digitale werkelijkheid.

Voor meer informatie over health en AI, kijk op aka.ms/Health19

Mobquity logo

Mobiquity

Mobiquity is a digital engagement provider that strategizes, designs, builds, and optimizes data-driven solutions for more than 200 leading brands around the world. We are a collective of unique individuals - over 600 employees spread across 3 continents and 10 offices - with a mission to humanize digital experiences. Our team of consultants, designers, engineers, and data scientists engages consumers, patients, and employees across all channels.


Each day, 50 million users interact with Mobiquity’s solutions – for placing mobile orders to tracking patient trends and receiving continuous care™. We believe in the transformation of healthcare by digitally enabling consumers to take charge of their own health.

Nutanix logo

Nutanix

Nutanix is met zijn Enterprise Cloud Platform in staat om een volwaardig en kosten-efficiënt alternatief te bieden voor publieke cloud-diensten, welke niet altijd geschikt zijn voor het draaien van mission critical-applicaties. Het vormt zowel een ‘single pane of glass’ om gevirtualiseerde applicaties te monitoren maar biedt ook Application Mobility Fabric. Hiermee kan worden bepaald welke cloud (public of private) het meest efficiënt, met de beste performantie en tegen de laagste kosten kan worden ingezet voor verschillende (zorg) applicaties.

Oracle logo

Oracle

Opkomende technologieën doorbreken oude paradigma's en bieden nieuwe kansen. Bij Oracle hebben we innovatieve technologieën ingebouwd in elk aspect van onze cloud, waardoor zorgorganisaties hun activiteiten, processen en ervaringen kunnen vernieuwen en verbeteren.

Oracle biedt een complete set SaaS-, PaaS- en IaaS-oplossingen om vandaag tegemoet te komen aan de behoeften van de gezondheidszorg van morgen. Oracle Cloud biedt gezondheidszorginnovatie met ERP, HCM, SCM, EPM, IoT, AI en Blockchain.

Oracle biedt dagelijks aan vele Nederlandse ziekenhuizen en zorgverzekeraars oplossingen voor bedrijfsvoering, analyses en onderzoek. Dit alles om kosten te verlagen en de interne en externe tevredenheid, de patiëntervaring en de gezondheid van de bevolking te verbeteren.

Quint logo

Quint

Optimale afstemming van mensen, processen en technologie is een voorwaarde voor succes van Zorg organisaties. Hierbij staat de menselijke factor centraal, want mensen zijn en blijven het hart van digitale transformatie. Quint helpt bij het realiseren van duurzame digitale transformatie door mensen, processen en technologie met elkaar te verbinden. Zo versnellen en verankeren we digitale transformaties en brengen we technologie tot waarde voor de organisatie en haar omgeving. Quint is volledig toegewijd aan haar eigen mensen, die de gebundelde kracht van de Quint organisatie inzetten om de opdracht succesvol te volbrengen.

...

RAM Infotechnology

RAM Infotechnology is Cloud Service Partner voor de gezondheidszorg en overheid. De filosofie van het bedrijf is modulair uitbesteden: Maatwerk-ICT op basis van standaardcomponenten. RAM-IT heeft ruim 200 klanten. Met het eigen label eCumulus heeft RAM-IT een multi-cloud platform voor werkplek-, hosting- en netwerkdiensten. RAM-IT is met RAM Mobile Data en RAM track-and-trace onderdeel van de RAM Groep. Samen hebben zij ruim 190 medewerkers in de Benelux.

SAS logo

SAS

SAS is marktleider in analytics. Door middel van innovatieve software en dienstverlening, helpt en inspireert SAS klanten over de hele wereld om data om te zetten in inzichten. Voor de gezondheidzorg is SAS de partij om uw eigen data gedreven ambities te realiseren. Het SAS Viya platform biedt een volledig integrale data-management, analytics en toepassing omgeving. Dit maakt het mogelijk om op transparante en controleerbare wijze geavanceerde analyses end-to-end in te zetten voor uw beslisondersteuning, zowel klinisch als bedrijfsmatig. Value based healthcare op gepersonaliseerd niveau.

Al sinds 1976 levert SAS haar klanten wereldwijd 'THE POWER TO KNOW'.

Meer informatie: www.sas.com/nl

...

Sectra

Sectra is een toonaangevende leverancier van Imaging IT-oplossingen die de gezondheidszorg ondersteunen in het bereiken van patiëntgerichte zorg. Het portfolio van Sectra bestaat uit een Enterprise Image Management-oplossing voor beeldintensieve afdelingen, zoals radiologie, pathologie, cardiologie en orthopedie, een Vendor Neutral Archive (VNA) en oplossingen voor intra- en extramurale informatie-uitwisseling. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft Sectra PACS de prijs 'Best in KLAS' gekregen voor de hoogste klanttevredenheid. Sectra richt zich al ruim 25 jaar op het efficiënter maken van klinische, beeldproducerende afdelingen. Vandaag de dag maken meer dan 1.800 zorginstellingen wereldwijd gebruik van Sectra's systemen en services.

Smartmed logo

SmartMed

SmartMed is een medicatiemanagement systeem voor artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Het gehele proces rondom patiënt en medicatie kan ermee worden uitgevoerd en aangestuurd. Ofwel het EVS, het ZAIS en de TDR. Het is uniek omdat het één native cloud platform is waarin alle medicatie-informatie van een patiënt wordt vastgelegd en waarmee zorgverleners kunnen communiceren met elkaar en de patiënt. De informatie omvat zowel de historische als actuele situatie van de patiënt, de behandeling, de medicatie, de bewaking, het gebruik, de logistiek en diverse analyses.

...

Telindus

Telindus Healthcare werkt met gespecialiseerde zorgteams en zorgspecifieke oplossingen. Door deze focus begrijpen wij de problematiek en spreken uw taal. Binnen de gezondheidszorg zien wij dat de digitale transformatie steeds meer nieuwe toepassingen mogelijk maakt. Dit vraagt steeds meer van de ICT-infrastructuur en de effectieve beveiliging daarvan. Telindus biedt een prachtig portfolio dat optimaal aansluit bij ziekenhuizen, GGZ organisaties en zorginstellingen. Steeds vaker wordt Telindus gezien als echte kennisorganisatie, waarbij het dienstenportfolio mede door enkele recente overnames alleen maar completer én unieker is geworden.

Vital Health

Vitalhealth

Philips VitalHealth is in 2006 opgericht door Mayo Clinic en Noaber Foundation en in 2017 overgenomen door Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). Als onderdeel van Philips' population health portfolio, wil Philips VitalHealth de gezondheid van mensen verbeteren en betere gezondheidsresultaten mogelijk maken door digitale oplossingen voor waardegedreven en collaboratieve zorg. Philips VitalHealth is onderdeel van een sterk ecosysteem van geïntegreerde oplossingen. Zorgorganisaties worden in staat gesteld hun patiëntenpopulatie beter te begrijpen, zorg te coördineren en patiënten te betrekken in hun zorg. Philips VitalHealth is een leider in uitkomsten meten, zorgcoördinatie en patient engagement, gebaseerd op het Philips VitalHealth Platform.

Vosko

Vosko

Technologie heeft geen bewustzijn, maar mensen wel. Vanuit Vosko zijn wij onszelf bewust van onze verantwoordelijkheid; wij verzekeren medisch personeel veilige en realtime toegang tot patiëntinformatie en een optimale ondersteuning bij de digitalisering van de zorg. De IT-infrastructuur moet altijd een stap voor lopen om iedere dreiging het hoofd te kunnen bieden en iedere innovatie te ondersteunen. Wij doen meer dan alleen het ontwerpen, realiseren en beheren van het IT-fundament. Wij bieden best practice oplossingen, een optimale gebruikerservaring én een ongeëvenaard netwerk aan kennis gedurende de gehele levenscyclus van de kritische IT-infrastructuur.

Affiliate Partners

IHE logo

IHE

IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, is een internationaal en wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector opgericht in 1998 in de V.S. IHE promoot het gecoördineerd gebruik van gevestigde zorg- en ICT standaarden zoals DICOM en HL7, HL7 FHIR om specifieke klinische behoeften ten aanzien van optimale patiëntenzorg in te vullen. Het doel van IHE is om zorgprocessen probleemloos te laten verlopen. Informatieuitwisseling is hierbij onontbeerlijk. Of die informatieuitwisseling ook daadwerkelijk mogelijk is, wordt getest op jaarlijkse Connectathons. Uit de testevents blijkt of zorg ICT hardware en software van verschillende leveranciers ook daadwerkelijk interoperabel zijn. Kortom, systemen ontwikkeld overeenkomstig IHE communiceren beter met elkaar, zijn eenvoudiger te implementeren en maken het zorgverleners mogelijk om informatie effectiever te gebruiken. Voor meer informatie: www.ihe-nl.org, secretariaat@ihe-nl.org

Materiaal

Download hier uw programmaboekje voor de HIMSS19 Nederlandse delegatie.