HIMSS DUTCH COMMUNITY NAAR HIMSS20

Welkom op de website van de Nederlandse delegatie voor HIMSS20, 9-13 maart 2020 in Orlando, USA. Hier zult u informatie vinden omtrent de delegatie, haar programma, partners en registratie. Op dit moment zijn wij druk bezig met het voorbereiden van het programma. Wij zullen u op de hoogte houden via nieuwsbrieven. Nog niet aangemeld? Klik dan hier.

Duurzame gezondheidszorg met ICT

Bij duurzaamheid in de gezondheidszorg denken we wellicht aan energieneutraal bouwen, recycling van medische apparatuur en afval en misschien aan een duurzaam personeelsbeleid. Dat de inzet van slimme ICT, Big Data en Kunstmatige Intelligentie ook een enorme bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van de zorg is minder bekend. Er zijn verschillende ontwikkelingen die maken dat de zorg efficiënter, effectiever en betaalbaarder wordt en daarmee toegankelijk blijft.

De vraag is nu hoe we dit alles gaan organiseren. Het is een uitdaging die organisatorische, technische, financiële en culturele aspecten kent. En een manier van werken vraagt die nieuw is.

Komende HIMSS Global Health Conference gaan we verkennen welke vernieuwende initiatieven er al zijn om te komen tot een duurzame zorg met ICT.

Mooie voorbeelden van toepassingen die toewerken naar een duurzame zorg zijn het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGO), online ondersteuning en e-coaches, smart-home technologieën en domotica. Zij brengen de zorg bij de patiënt thuis. Zorgdiensten worden hiermee effectiever en efficiënter ingezet.

Met behulp van smart apps nemen we preventie in eigen hand: we stellen zelf onze leefstijldoelen en monitoren onze eet- en beweegpatronen. Zo kan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg ook op de lange termijn geborgd blijven.

Met nieuwe analysetechnieken kan in grote hoeveelheden medische gegevens naar patronen gezocht worden. De kennis uit Kunstmatige Intelligentie kan vertaald worden naar de zorgpraktijk in de vorm van klinische richtlijnen, geautomatiseerde klinische besluitvormingssystemen, audit en feedback. Nanotechnologie is ook in de zorg de grote belofte. Zo bieden Kunstmatige Intelligentie en nanotechnologie tal van mogelijkheden voor vroege diagnostiek en drug targeting om zo therapie en medicatiebeleid op de patiënt af te stemmen. Dat voorkomt weer overbehandeling, onnodige medicijnproductie en inzet van zorgpersoneel.

Al deze oplossingen roepen wel vragen op, zoals welke functie vervullen nieuwe standaarden voor gegevensopslag en uitwisseling daarbij; hoe stimuleren we zelfmanagement en eigen regie en hoe zetten we daarbij maximaal in op eHealth en mHealth; hoe zetten we in op technologische innovaties voor vroege herkenning, preventie en behandeling van aandoeningen die bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg?

En andere vragen zijn: wat kunnen big data, Kunstmatige Intelligentie, nanotechnologie hierbij betekenen en welke vraagstukken roept dit op? Patiënten maken zich steeds meer zorgen over hoe we met hun persoonsgegevens omgaan. Hoe waarborgen we bij dit alles de privacy van de patiënt? Tijdens de HIMSS Global Health Conference komen we niet met allerlei antwoorden. Wel komen we met mooie voorbeelden uit de internationale praktijk die je tot nadenken zetten over jouw eigen situatie. Ook zullen we een selectie maken van interessante voorbeelden vanuit de beurs die betrekking hebben op dit thema.

Nederlandse delegatie programma

Zondag
8 maart

Welkomstborrel

Maandag
9 maart

Ontbijt

Seminar

Referentiebezoek

Holland House BBQ

Dinsdag
10 maart

Ontbijt

HIMSS20 Opening Keynote*

Lunch

Internationale receptie

Woensdag
11 maart

Ontbijt

Lunch

Holland House Receptie

Donderdag
12 maart

Ontbijt

Lunch

HIMSS20 Speciaal evenement (optioneel)

Vrijdag
13 maart

HIMSS20 Closing Keynote*

* Alleen toegankelijk met HIMSS20 registratie

Wilt u weten hoe vorige editie was? Klik dan hier

Sprekers

Hier vindt u binnenkort meer informatie over de sprekers.

Registratie & Reisarrangementen

Binnenkort kunt u registreren.

Reisarrangementen naar HIMSS20 worden aangeboden door HIMSS Dutch Community partner Cognicum. Zij nemen u alle zorg uit handen voor de reizen inclusief vlucht, verblijf, transfers en eventueel extra studiereizen.

Organiserende partners

HIMSS, Nictiz, VMBI en Cognicum coördineren een op inhoud en netwerkmogelijkheden gericht programma voor de Nederlandse delegatie naar HIMSS20 in Orlando.

...

Nictiz

Nictiz is het expertisecentrum e-health en doet onderzoek en duidt trends in e-health ten behoeve van landelijk beleid voor partijen, zoals het ministerie van VWS, landelijke koepels en het Informatieberaad Zorg. Ook ontwikkelt en beheert Nictiz informatiestandaarden. Deze standaarden zijn nodig om het uitwisselen van informatie in de zorg mogelijk te maken. Daarbij adviseert Nictiz zorginstellingen en softwarespecialisten bij de implementatie van standaarden en optimalisatie van gegevensuitwisseling.

...

VBMI

ICT in de gezondheidszorg is een breed en veelomvattend terrein. De VMBI wil een gids op dat gebied zijn. Wij richten ons op medici, verpleegkundigen, wetenschappers, studenten, managers, adviseurs, informatici en gebruikers die betrokken zijn bij de ICT in de gezondheidszorg.

De VMBI is opgericht ten behoeve van diegenen die werkzaam zijn op het gebied van de medische informatica/informatiekunde in de breedste zin. De VMBI kent leden en student-leden en is in principe bedoeld voor al diegenen die zich voor het vakgebied interesseren.

...

Cognicum

Cognicum organiseert en ontwikkelt conferenties, studiereizen, netwerkbijeenkomsten, workshops en andere bijeenkomsten voor management, bestuurders in de zorg, onderwijs, overheid en multinationals. Met de inhoud als leidraad faciliteren we met veel persoonlijke aandacht bijeenkomsten waar netwerken een belangrijk aspect is. Onze kracht is het ontzorgen zowel voor u als voor de deelnemers.

Industry partners

Deelname voor leveranciers is gebaseerd op partnerschap. Als leverancier kunt u zich niet inschrijven als u geen partner bent. Voor meer informatie over HIMSS Dutch Community partnerschappen neemt u contact op met Amber Hidding - +34 655345741 of ahidding@himss.org.

Affiliate Partners

IHE logo

IHE

IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, is een internationaal en wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector opgericht in 1998 in de V.S. IHE promoot het gecoördineerd gebruik van gevestigde zorg- en ICT standaarden zoals DICOM en HL7, HL7 FHIR om specifieke klinische behoeften ten aanzien van optimale patiëntenzorg in te vullen. Het doel van IHE is om zorgprocessen probleemloos te laten verlopen. Informatieuitwisseling is hierbij onontbeerlijk. Of die informatieuitwisseling ook daadwerkelijk mogelijk is, wordt getest op jaarlijkse Connectathons. Uit de testevents blijkt of zorg ICT hardware en software van verschillende leveranciers ook daadwerkelijk interoperabel zijn. Kortom, systemen ontwikkeld overeenkomstig IHE communiceren beter met elkaar, zijn eenvoudiger te implementeren en maken het zorgverleners mogelijk om informatie effectiever te gebruiken.

Materiaal

Hier vindt u spoedig het programmaboekje en presentaties van de sprekers.